Monogatari Series - Oshino Shinobu - Bandai Spirits (Sep. 2019)