SSSS.GRIDMAN - 1/7 - Akane Shinjo - Kotobukiya (Dez 2019)