Yosuga no Sora - 1/8 - Kasugano Sora - Alphamax (Okt 2016)