Uta no Prince-sama Maji LOVE 2000% - 1/8 - Ranmaru Kurosaki - amie (Sep 2017)