My Little Pony - 1/7 - Fluttershy - Bishoujo Statue - Kotobukiya (Dez. 2019)