Azur Lane - 1/8 - Kaga - Tokonatsu no Sesshouseki Vers. - Wave (Nov. 2019)