My Little Pony - 1/7 - Rarity - Bishoujo Statue, My Little Pony Bishoujo Series - Kotobukiya (Apr 2020)