Virtual Youtuber Hatoba Tsugu - 1/7 - Hatoba Tsugu - Good Smile Company (Aug. 2020)