Eiga No Game No Life Zero - Shiro & Schwi Dola - Phat Company (?)