Shining Nikki - 1/7 - Nikki - Yokubo no Oto Ver. - BN Figure - Bandai (Juni 2021)