Code Vein - 1/7 - Mia Karnstein - Good Smile Company (Aug 2022)