Tian Guan Ci Fu - Xie Lian & Hua Cheng - Good Smile Company & Good Smile Arts Shanghai (Dez. 2021)