Lie Huo Jiao Chou - Sheng Lingyuan & Xuan Ji - HuaJianMuYun Ver. - Good Smile Arts Shanghai (Jun 2022)