Uchi no Neko ga Onnanoko de Kawaii - 1/6 - Kinako - Morning Vers. - Thousand & Alice Glint (Apr 2023)