Atelier - 1/6 - Reisalin Stout - AmiAmi x AMAKUNI (Dez 2023)