Natsume Yuujinchou - Natsume Takashi - Tantei Vers. - Ichiban Kuji - Bandai Spirits (Nov 2022)