Piapro Characters - Hatsune Miku - Nagagutsu o Haita Neko - Hatsune Miku Wonderland Figure - Taito (Mär 2023)