No Game No Life - 1/7 - Shiro - Shiromuku Vers. - FuRyu (Jun 2024)