Heaven Burns Red - 1/7 - Tsukasa Toujou - Kotobukiya (Mai 2024)