Yu-Gi-Oh! - 1/7 - Sky Striker Ace- Raye - Kotobukiya (Jun 2024)