Lycoris Recoil - Takina Inoue - Tenitol - Furyu (Dez 2024)