Devil May Cry 5 - 1/8 - Vergil Sparda - ARTFX J - Kotobukiya (?)