X-Men - 1/7 - Wolverine (Laura Kinney) - Bishoujo Statue - Kotobukiya (Nov 2021)