Ryuo no Oshigoto! - 1/7 - Sora Ginko - Kimono Ver. - Good Smile Company (Okt 2022)