Jujutsu Kaisen - 1/7 - Satoru Gojo - MAPPA SHOWCASE - MAPPA (Feb 2022)