EDENS ZERO - 1/8 - Shiki Granbell - ARTFX J - Kotobukiya (Jan 2022)