New Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shingakki - 1/7 - Akamatsu Kaede - Phat Company (?)