New Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shingakki - 1/4 - Akamatsu Kaede - Bunny Vers. - B-style - Freeing (Jan 2023)