Su Jiu - 1/7 - Original Character - Yi Ren Guan - House of Unhumans - SSR Figure - Infinity Studio (Jun 2023)