Chainsaw Man - 1/8 - ARTFX J - Kotobukiya (Jun - Jul 2023)