Oshi no Ko - 1/7 - Hoshino Ai - F:Nex - FuRyu (Jul 2024)