Oshi no Ko - Arima Kana - Bandai Spirits (Nov 2023)