Oshi no Ko - 1/7 - Hoshino Ruby - KDcolle - KADOKAWA (Mai 2024)