Naruto Shippuuden - 1/7 - Haruno Sakura - Starexva Studio (?)