Kanokon - 1/5 Chizuru Minamoto Normal & Kitsune Ver.